Sesja I - Niepełnosprawność sensoryczna


Sesja I. Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi

1. Surdoglottodydaktyka – nowe transdyscyplinarne pole badań i działalności praktycznej
Dr Ewa Domagała-Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

2. Metody komunikacji stosowane w praktyce rehabilitacyjnej osób głuchoniewidomych - możliwości i ograniczenia
Mgr Katarzyna Radzińska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wrocław

3. Ocena poznawcza sytuacji wchodzenia na otwarty rynek pracy za pomocą metody zatrudnienia wspomaganego i satysfakcja z życia a zasoby podmiotowe u głuchych i słabosłyszących (GiS) młodych dorosłych
Mgr Rafał Dziurla, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

4. Dysfunkcja wzroku i zaburzenia neurorozwojowe u dzieci - metody wczesnej rehabilitacji wzroku
Dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa

5. Niewidomi na Kaukazie
Mgr Marek Jakubowski, Studio Tyflografiki, Czerwonak; mgr Monika Guzewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz