Sesja VI - Zagadnienia metodologiczne i proceduralne


Sesja VI. Praktyka rehabilitacyjna - zagadnienia metodologiczne i proceduralne

1. Aspekty proceduralne w orzecznictwie pozarentowym – psycholog w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności
Dr Aleksandra Szulman-Wardal, dr hab. prof. UG Mariola Bidzan, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

2. Poradnictwo psychologiczne jako nowa forma rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Doświadczenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Mgr Błażej Wojdała, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

3. Czy jest życie w śpiączce – problemy dotyczace rehabilitacji osób w ”stanie wegetatywnym”
Dr Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

4. Pomiar postaw dzieci w wieku przedszkolnym wobec niepełnosprawności
Dr Joanna Kowalska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

5. Analiza potrzeb rehabilitacyjnych rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi - uzasadnienie wyboru metodologii badań
Dr hab. prof. KUL Wojciech Otrębski, mgr Monika Kaleta, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II, Lublin

6. Wybrane aspekty wsparcia matek dzieci urodzonych przedwcześnie – przestrzeń działań psychologa rehabilitacji
Dr Katarzyna Mariańczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz