Sesja II - Choroba psychiczna


Sesja II. Rehabilitacja osób z chorobą psychiczną

1. Rehabilitacja psychologiczna w modelu psychiatrii środowiskowej – wybrane studia przypadków
Mgr Ernest Tyburski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin; mgr Sylwia Strzałkowska, dr Małgorzata Złotnicka, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, Szczecin; mgr Andrzej Sokołowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

2. The Stages Of Recovery Instrument (STORI) oraz inne narzędzia oceny poczucia zdrowienia u chorych psychicznie
Mgr Joanna Rodzeń-Krawiec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

3. Zastosowanie metody oddziaływania psychopedagogicznego - Korekta Dysfunkcjonalnych Schematów Zachowania - w pracy z uczestnikami środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Dr Tomasz Sękowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

4. Terapia poznawczo-behawioralna osób ze schizofrenią i wsparcie ich rodzin
Mgr Roman Szałachowski, mgr Małgorzata Kulik, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

5. Obraz rehabilitacji psychiatrycznej w Polsce. Opis, porównania i ocena
Mgr Krzysztof Dyga, mgr Radosław Stupak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

6. Satysfakcja z życia u osób z rozpoznaniem schizofrenii będących w trakcie oddziaływań rehabilitacyjno-terapeutycznych
Dr Małgorzata Artymiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin; dr Joanna Dzierżanowska-Peszko, Uniwersytet Opolski,Opole; mgr Iwona Drapała, Wojewódzki
Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny, Opole

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz