Sesja IV - Niepełnosprawność ruchowa i somatyczna


Sesja IV. Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchową i somatyczną

1. Sterowanie komputerem za pomocą ruchów oczu lub głowy. Technologie wspierające komunikację osób z niepełnosprawnością ruchową
Dr Bibianna Bałaj, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

2. Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem przewlekle chorym na choroby alergiczne - analiza podejść terapeutycznych
Mgr Barbara Czuba, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna, Jarosław

3. Interdyscyplinarność w usprawnianiu pacjentów z chorobami układu oddechowego
Dr n. med. Renata Gałuszka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

4. Psychologiczne aspekty rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami serca
Mgr Rafał Pawlik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

5. Uczestnictwo w Systemie Nauczania Kierowanego a postawy rodzicielskie i poczucie wsparcia rodziny dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
Dr Grzegorz Wiącek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz