Sesja V - Zespoły genetyczne, deficyty neurologiczne i inne


Sesja V. Rehabilitacja osób z zespołami genetycznymi, deficytami neurologicznymi, zaburzeniami mowy i niepełnosprawnością wieloraką

1. Poczucie kontroli i style radzenia sobie ze stresem u osób jąkających się
Ks. dr hab. prof. UKSW Jan Bielecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

2. Propozycje oddziaływań rehabilitacyjnych dla dziecka z agenezją ciała modzelowatego (ACC)
Mgr Arkadiusz Mański, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Kościerzyna; Dr Aleksandra Szulman-Wardal, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

3. Wiedza rodziców na temat zaburzenia genetycznego występującego u dziecka a radzenie sobie z sytuacją trudną - metody badania i analizy
Mgr Małgorzata Maria Kulik, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

4. Psychospołeczne determinanty ekskluzji społecznej rodziny z dzieckiem głęboko wielorako niepełnosprawnym
Mgr Anna Gruszka, dr hab. prof. KUL Wojciech Otrębski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II, Lublin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz