Sesja III - Niepełnosprawność umysłowa i autyzm


Sesja III. Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością umysłową i spektrum autyzmu

1. Kwestionariuszowe narzędzie do badania doświadczeń społecznych młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną z osobami znaczącymi
Dr Paweł Kurtek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

2. Trening umiejętności psychospołecznych jako implikator zmian kompetencji zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną
Mgr Elżbieta Włodek, Akademia Ignatianum, Kraków

3. System NUMICON w nauczaniu i rehabilitacji dziecka z zespołem Downa
Mgr Arkadiusz Mański, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Kościerzyna; Dr Aleksandra Szulman-Wardal, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

4. Aktywność eksploracyjna dzieci z autyzmem oraz dzieci z zespołem Downa 
Dr Rafał Kawa, prof. dr hab. Ewa Pisula, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

5. Wczesna diagnoza dzieci z zespołem Aspergera - problematyka diagnozy i metody terapii
Dr Sylwia Błaszczyk-Kowalska, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz